พระสงฆ์เจ้าอาวาส อดีตถึงปัจจุบัน

   พระสงฆ์เจ้าอาวาส อดีตถึงปัจจุบัน                

 •  _A_C11-1   คุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย (1968-1975)      

 • DSC111-1    คุณพ่อยัง ดังโตแนล (1976-1978) และ (1988-1990)            

 •  5_NEa1Ai11-1   คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส (1979-1985)           

 •   pic2-1  คุณพ่อประมวล พุฒตาลศรี (1986-1987)      

 •     64oO-aEAOA1-1  คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี (1991-1993)        

 •     28EAaAa1i1-1  คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล (1994-1998)      

 •     11oN-aO1-1  คุณพ่อบัญชา ศรีประมง (1999-2002)           

 •     89_ADaOaOmuO1-1  คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ (2002- 2004 )    

 •     24_ADEOA1-1  คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ (2004 – 2009 )  

 •    53_AEN1_i1-1  คุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ (2009 – 2011  )

 •   

   

  คุณพ่อชุมพา  คูรัตน์ (2011 – 2012 ) 

   

   

 •   

   

   คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน (2012 ถึงปัจจุบัน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s