คุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ

คุณพ่อเปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ

วัน เดือน ปี เกิด 28 เมษายน ค.ศ. 1955

เชื้อชาติไทย

สัญชาติไทย

ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4

ชื่อบิดา เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ์ นับถือศาสนาคาทอลิก

 ชื่อมาiดา มาร์ธา สมถวิล ยันต์เจริญ นับถือศาสนาคาทอลิก

ศีลล้างบาป ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน นามนักบุญ ยอแซฟ

วันที่รับศีลล้างบาป 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 โดอยคุณพ่ออันเดร ลออ สังขรัตน์

พ่อ/แม่ ทูนหัว เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา

รับศีลกำลัง วันที่รับศีลกำลัง 26 มกราคม ค.ศ. 1964ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

โดย โดย ฯพณฯ พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

 

 
2.การศึกษา  
ปี ค.ศ.1962-1980 เรียนที่โรงเรียนยออันนาด๊าร์ค ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
ปี ค.ศ. 1970-1975 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5
ปี ค.ศ. 1976 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 1 ปี
ปี ค.ศ. 1976-1983 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
  สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
3.การบวช  
ค.ศ. 1970 ในนามของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
16 ตุลาคม 1981 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี (มรณภาพแล้ว)
15 สิงหาคม 1982 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15 สิงหาคม 1983 ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
11 พฤษภาคม 1984 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐมโดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
4.การปฏิบัติงาน 4.1หน้าที่ประจำ
10 มิ.ย. 1984 – 11 พ.ค. 1987 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
11 พ.ค. 1987 -8 พ.ค. 1990 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
8 พ.ค. 1990 –  7 พ.ค. 1995 ช่วยงานอภิบาลในสังฆมณฑลนครสวรรค์
8 พ.ค. 1990 –  7 พ.ค. 1995 เจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซูเจ้า บ้านแป้ง สิงห์บุรี
7 พ.ค. 1995 –  4 พ.ค. 1997 จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
7 พ.ค. 1995 –  4 พ.ค. 1997 จิตตาธิการโรงเรียนลาซาล บางนา
7 พ.ค. 1995 –  4 พ.ค. 1997 พักประจำ วัดราชินีแห่งสันติสุข ซ. 101
4 พ.ค. 1997 – 2 พ.ค. 1999 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว ฉะเชิงเทรา
2 พ.ค. 1999 – 10 พ.ค. 2004 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี นครนายก
10 พ.ค. 2004 – 1 พ.ค. 2005 เจ้าอาวาสวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
และกลุ่มคริสตชนทิพวัล  (วัดพระบิดาเจ้า)
1 พ.ค. 2005 เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
  4.2หน้าที่พิเศษ
8 มิ.ย. 1994 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s