บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์

                        logopriest20091
        บททภาวนาเพื่อพระสงฆ์
 
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์นิรันดร์
โปรดคุ้มครองบรรดาพระสงฆ์ เพราะท่านเป็นสงฆ์ของพระองค์
ชีวิตของพวกท่านเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าพระแท่นศักดิ์สิทธิ์  
โปรดคุ้มครองพระสงฆ์ เพราะท่านยังอยู่ในโลก
แต่มิใช่เป็นของโลก โปรดพิทักษ์ท่านในพระหฤทัยของพระองค์
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พระสงฆ์
และโปรดให้ท่านมั่นคงในกระแสเรียก
โปรดให้ท่านได้รับพระหรรษทาน ที่จะตอบสนอง

 

การเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดี
ข้าพเจ้าขอถวายคำภาวนาแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์
เป็นพี่น้องและเพื่อนของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระมารดามารีย์ ราชินีของพระสงฆ์
ช่วยวิงวอนเทอญ.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s