บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์

                        logopriest20091
        บททภาวนาเพื่อพระสงฆ์
 
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์นิรันดร์
โปรดคุ้มครองบรรดาพระสงฆ์ เพราะท่านเป็นสงฆ์ของพระองค์
ชีวิตของพวกท่านเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าพระแท่นศักดิ์สิทธิ์  
โปรดคุ้มครองพระสงฆ์ เพราะท่านยังอยู่ในโลก
แต่มิใช่เป็นของโลก โปรดพิทักษ์ท่านในพระหฤทัยของพระองค์
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พระสงฆ์
และโปรดให้ท่านมั่นคงในกระแสเรียก
โปรดให้ท่านได้รับพระหรรษทาน ที่จะตอบสนอง

 

การเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดี
ข้าพเจ้าขอถวายคำภาวนาแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์
เป็นพี่น้องและเพื่อนของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระมารดามารีย์ ราชินีของพระสงฆ์
ช่วยวิงวอนเทอญ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s