อัครสาวกทั้ง 12

The twelve apostles of Jesus.

faith-bar2 

saints11-18 

St. Andrew

November 30
นักบุญอันเดร ใช้สัญลักษณ์ “กางเขนไขว้” ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าท่านถูกตรึงกางเป็นรูปตัว X  

saints8-17

St. Bartholomew
August 24

นักบุญบาร์โธโลมิว ใช้สัญลักษณ์ “มีด 3 เล่ม” เพราะเชื่อกันว่าท่านถูกถลกหนังเป็นๆ ด้วยมืดและที่สุดก็ถูกตรึงกางเขน

saints7-17

St. James the Greater
July 25
นักบุญยากอบ องค์ใหญ่ใช้สัญลักษณ์ “หอยเชลล์ 3 ฝา” เพราะเชื่อกันว่าท่านเป็นสาวกคนแรกที่เดินทางไปเป็นมิสชันนารีแพร่ธรรม

11770-apostle-st-james-the-less-el-greco

St.James the lesser

May 3
นักบุญยากอบ หรือนักบุญเจมส์ บุตรอัลเฟอัส องค์เล็กใช้สัญลักษณ์ “เลื่อย” เพราะเชื่อกันว่าท่านถูกโยนลงมาจากยอดหลังคาของโบสถ์

ถูกทุ่มหิน และถูกเลื่อยจนร่างขาดจากกันโดยชาวยิว

SaintJohnEvangelist

St. John

Dec27

นักบุญยอห์น ใช้สัญลักษณ์ “ถ้วยกาลิกษ์และงูพิษ” เพราะเชื่อกันว่าท่านถูกวางยาพิษ

saint-judepban

St. Jude

Oct 28
นักบุญยูดาห์ ให้สัญลักษณ์ “เรือใบ” เพราะเชื่อกันว่าท่านได้แล่นเรือ ไปยังท่าเรือหลายแห่งเพื่อแพร่ธรรม

saints9-15

St. Matthew
September 21

นักบุญมัทธิว ใช้สัญลักษณ์ “ถุงเงิน 3 ใบ” เพราะก่อนที่ท่านจะถูกพระเยซูเรียก ท่านเคยเป็นคนเก็บภาษีมาก่อน

simon peter 
St.Peter

June 29

นักบุญเปโตร ใช้สัญลักษณ์ “กุญแจไขว้บนกางเขนกลับหัว” เพราะท่านถูกตรึงกางเขนเช่นเดียวกับพระเยซู แต่กลับหัวลงพื้น

St.%20Philip%20(%2076.7%20x%2056cm.)%202007

St.Phillip

May 3
นักบุญฟิลิป ใช้สัญลักษณ์ “กางเขนและขนมปัง 2 ก้อน” เพราะพระเยซูให้เขามีส่วนร่วมในอัศจรรย์การเลี้ยงคนจำนวนมากด้วยขนมปัง

simon zealot 

St.Simon

Oct 28
นักบุญซีมอน ใช้สัญลักษณ์ “ปลาบนขอบหนังสือ” เพราะท่านเป็นชาวประมงจับมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ โดยอาศัยพระวรสาร

egallery4-5

St. Thomas
July 3

นักบุญโทมัส ใช้สัญลักษณ์ “หอก และฉากช่างก่อสร้าง “เพราะกลัวกันว่าท่านเป็นคนสร้างวัด ด้วยมือของท่านเอง

ที่อินเดียตะวันออก และหอก หมายถึง เครื่องมือในการประหารท่านให้เป็นมาร์ตีร์

matthias

St.Matthias

May 14

นักบุญมัทธีอัส ใช้สัญลักษณ์ “ขวานและหนังสือที่เปิด” เพราะท่าน ไปเป็นมิสชันนารีในยูเดียถูกทุ่มหินและถูกตัดศีรษะที่นั่น ศาสนจักรได้เลือกแทนยูดาส

 kiss of judas

Judas

ยูดาส ผู้ทรยศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s