เทเซ่ (Taize)

Taize

บทเพลงเทเซ่ (เชิญถวายพระพร ภาคอังกฤษ) ประกอบการอ่าน

ต้นกำเนิดการภาวนาเทเซ่

กำเนิดชุมชนเทเซ่เป็นชุมชนของคริสต์ศาสนาสัมพันธ์(EcumenicalChristianMonasticOrder) ผู้ก่อตั้งคือ บราเด้อโรเจ้อร์แรกเริ่มมาจากช่วงปี ค.ศ.1940 ขณะนั้นด้วยวัย 25 ปีได้ไปจากสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่เขาเกิด มุ่งหน้าสู่ฝรั่งเศส ประเทศที่มารดาของเขาเกิด เขาได้รับความทรมานจากวัณโรคอยู่หลายปี ในช่วงเวลาแห่งการต่อสู้กับโรคภัยหลายปีนั้นเสียงการทรงเรียกก็ค่อยๆเกิดขึ้นในตัวเขา เมื่อสงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นบร.โจเจอร์ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบทุกขภัย เหมือนดังที่คุณย่าของเขาได้ทำมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เขาพำนักอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งTaizeใกล้กับเส้นแบ่งฝรั่งเศสเป็น2ส่วนและเป็นสถานที่ซึ่งผู้ลี้ภัยสงครามมักมาอยู่รวมกัน บร.โรเจ้อร์ได้ซื้อบ้านอยู่ในTaizeจากนั้นเขากับน้องสาวได้คอยช่วยเหลือและให้การต้อนรับผู้ลี้ภัยสงครามทั้งหลายด้วยความเป็นมิตร ด้วยความรัก ในบรรดาพวกผู้ลี้ภัยมีคนยิวรวมอยู่ด้วยแต่ทรัพยากรก็มีจำกัด น้ำที่พวกเขาดื่มมาจากบ่อน้ำของหมู่บ้าน อาหารก็มีจำกัด ส่วนมากเป็นซุปข้าวโพดราคาถูกๆ ดังนั้น บราเด้อร์ โรเจอร์ มักจะไปอธิษฐานภาวนาตามลำพังในป่า และ ร้องเพลง เพื่อไม่เป็นการทำให้พวกผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะชาวยิวขัดข้องใจ ทางผู้ปกครองของทั้ง2ก็เป็นห่วงว่าบุตรธิดาตนจะเสี่ยงอันตราย เลยขอร้องให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่รีไทร์แล้วช่วยจับตาดู

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1942
พวกเขาได้รับคำเตือนมาว่าที่พักของพวกเขาถูกพบแล้ว ทุกคนควรจะหลบหนีออกไป
บร.โจเจ้อร์ก็ได้หลบหนีไปและได้กลับมาอีกทีในปี1944คราวนี้บรรดาพี่น้องคนอื่นของเขามาร่วมด้วยและใช้ชีวิตอยู่ในTaizeในปี1945ชายหนุ่มผู้หนึ่งตั้งศูนย์ช่วยบรรดาเด็กกำพร้าจากสงครามบร.โรเจ้อร์ได้เสนอว่าพวกเขาก็ยินดีต้อนรับพวกเด็กๆเหล่านั้นบ้านพักในTaizeบร.โรเจ้อร์ให้น้องสาวของตนคอยดูแลเด็กๆเหล่านั้นมีผู้ประสบภัยมาขอความช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่นักโทษก็มี
ต่อมาในปี1949บุตรหัวปีอุทิศชีวิตเป็นโสด อุทิศชีวิตและวิญญาณอยู่อย่างสามัญปัจจุบันนี้มูลนิธิ Taizeมีบราเด้อร์ร่วม100คนทั้งจากโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ที่มีพื้นเพต่างกันจากกว่า25ชาติซึ่งชุมชนแห่งนี้แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไม่แบ่งแยกไม่ว่าเป็นคริสต์นิกาย/คณะใด พวกเขาไม่รับเงินบริจาคเพื่อส่วนตนรายได้ทั้งหมดมอบให้กับคนยากจนและพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างสมถะ
ตั้งแต่ปี1950ชุมชนเทเซ่มีความสำคัญต่อคริสตชนมากเพราะเป็นที่คริสตชนใช้เป็นเส้นทางจาริก เพื่อสัมผัสกับความรักและความสงบสุขด้านจิตใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสัมผัสถึงความรักของพระบุตร การสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่จาริกบนเส้นทางนี้เช่นบรรดาบาทหลวงเดินทางไปอยู่กับบรรดาผู้คนที่ยากจนในที่ซึ่งยากลำบากแร้นแค้นซึ่งปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มบาทหลวงเหล่านี้ในเอเชีย อัฟริกาและ อเมริกาใต้โดยมีจุดมุ่งหมายพันธกิจแห่งความรักกับบรรดาคนยากจนและเด็กข้างถนนจนถึงคนป่วยที่ไร้ผู้เยียวยาห่วงใย ที่ถูกทอดทิ้ง
แม้แต่ผู้นำที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกยังเดินทางมาที่TaizeชุมชนTaizeได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่IIต้อนรับArchbishop3องค์แห่งCanterbury(ผู้นำแองกลิกัน)ต้อนรับผู้นำบาทหลวงนิกายOrthodoxหรือ14Bishopของคณะลูเธอแรนจากสวีเดนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบาทหลวง ศาสนาจารย์ศิษยาภิบาลอีกนับไม่ถ้วนจากทั่วโลกไปเยี่ยมและร่วมภาวนาแบบเรียบง่ายที่Taizeดังนั้นจำนวนผู้จาริกมาเทเซ่และอธิษฐานภาวนาที่Taizeเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไป สถิติผู้จาริกมาที่เทเซ่ คนอายุช่วง17-30ปีมาเยี่ยมชมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
บราเด้อร์โรเจ้อร์เป็นผู้นำชุมชนเทเซ่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1940จนถึง16สิงหาคม2005ท่านได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าด้วยวัย90ปีปัจจุบัน BrotherAloisคริสตชนคาทอลิก ชาวเยอรมันได้ถูกเลือกเป็นหัวหน้าชุมชนเทเซ่แทน บร.โรเจ้อร์

 

การภาวนาในความเงียบ

ยามที่เราพยายามเป็นหนึ่งกับพระเจ้าผ่านทางคำพูดคำภาวนาจิตใจเรานั้นสงบได้โดยง่าย แต่ลึกๆทั้งหมดด้วยอำนาจเดชพระวิญญาณ พระเยซูเจ้าทรงภาวนามากเกินกว่าเราจะจินตนการได้ถึงแม้พระองค์ไม่เคยหยุดที่จะพยายามสนทนากับเราแต่พระองค์ก็ไม่เคยยัดเยียดสิ่งนี้ให้กับเราเลยพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสกับเรามักได้ยินเหมือนเสียงกระซิบ ในลมหายใจแห่งความสงัด
สงบเงียบนิ่ง ระลึกถึงพระเป็นเจ้า เปิดใจให้กับพระจิต นี่แหละคือการภาวนาแล้ว
จุดมุ่งหมายในการนี้ไม่ใช่การทำให้ใจทั้งหมดเงียบด้วยการสร้างความว่างเปล่าภายในเสียทั้งหมดอย่างเดียว แต่ต้องเป็นความสงบแบบเด็กๆที่ไว้วางใจและเชื่อพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ และให้พระองค์ภาวนาเงียบๆภายในตัวเรา แล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าความสงบลึกล้ำภายในจิตใจที่แท้จริงคือการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้ากับเรา
ช่วงระหว่างการภาวนาร่วมกับผู้อื่นเป็นการดีที่จะมีช่วงเงียบสงัดยาวๆช่วงหนึ่งช่วงเดียว(5-10 นาที)มากกว่ามีช่วงเงียบสงบสั้นๆหลายครั้ง ถ้าผู้ร่วมภาวนาไม่เคยทำสมาธิเงียบๆแบบนี้มาก่อน คุณก็ควรอธิบายล่วงหน้าก่อนเรื่องนี้หรือหลังการร้องเพลงเสร็จสิ้นจบลงใครบางคนอาจพูดขึ้นว่า”เราจะภาวนากันต่อไปอย่างเงียบๆครู่หนึ่ง”
ปกติใช้สัญลักษณ์รูปภาพแต่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อาจจะใช้ไม้กางเขนแทนหรือเพียงแค่จุดเทียนอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่โอกาสสถานที่หรือกลุ่มผู้เชื่อ(จะต้องไม่ทำให้สะดุดกัน)อีกทั้งสามารถเลือกสัญลักษณ์รูปได้ตามเทศกาล การจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างของพระเยซูคริสต์ผ้าที่จัดเป็นแฉกเพื่อแทนพระสิริของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ส่องรัศมี เทียนที่จุดจะใช้กี่แท่งหรือแบบไหนก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ส่วนดอกไม้ก็สามารถใช้ดอกอะไรก็ได้เป็นเพียงการตกแต่งสถานที่ให้สดชื่นสวยงามทำให้มีบรรยากาศน่าเฝ้าอธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ขั้นตอนการภาวนาเทเซ่(แบบทั่วไป)

1. เพลง ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างเทเซ่เยาวชน กับประเทศไทย
เป็นบทเพลงที่มีเนื้อร้อง สรรเสริญ และยกชูพระนามของพระเจ้าและเนื้อเพลงนั้นจะร้องกลับไป กลับมาเพื่อให้ทุกถ้อยคำนั้น ตรึงและติดในจิตใจ
2. บทสดุดี (อัลเลลูยา)
ผู้นำจะกล่าวถึง บทสดุดี ซึ่งเลือกมาจากพระคัมภีร์ได้แก่บทสดุดีที่ 56,62,63 อ่านให้ที่ประชุมฟัง เพื่อเตรียมเข้าสู่การอธิษฐานและสรรเสริญ นมัสการพระองค์
3. เพลง
เป็นบทเพลงที่กระตุ้นถึงความรักของพระเจ้าและพระเมตตาคุณที่ยังสถิตอยู่กับเราอย่างเสม่ำเสมอในทุกๆวันและเป็นสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญ และเชื่อและไว้วางใจในพระองค์
4. พระวจนะ (บทสั้น)
เป็นพระวจนะสั้นๆเช่นในมัทธิว14:20-33ถึงความไว้วางใจในพระเจ้าที่กล่าวหลังจากเพลงซึ่งได้แก่การเดินบนทะเลของพระเยซูที่อัครสาวกเปโตรสงสัยในความยิ่งใหญ่และความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทำให้ขาดความไว้วางในพระพระสัญญาของพระองค์ที่จะจมน้ำและพระเจ้าย้ำเตือนเราว่าไม่มีสิ่งใด หรือสันติใดๆในโลกที่พระองค์ประทาน และเยียวยาไม่ได้ให้เชื่อและวางใจในพระองค์
5. เพลง
เพลงก็จะเป็นเพลงกล่าวสดุดี และเน้นถึงความรักของพระเจ้า พระเมตตาของพระเจ้า
6. เงียบ รำพึง (3-5 นาที)
ทุกคนในที่ประชุมมีโอกาสอธิษฐานร่วมกันเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นตนเองครอบครัวเพื่อนและร่วมถึงโลก ที่ปรารถนาให้มีแต่สันติภาพและการคืนดีกัน
7. เพลง
เพลงที่เน้นให้เราที่จะกลับมาหาพระเจ้าและและพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะพระองค์ทรงสร้างและดูแลรักษาเรา และโลกนี้
8. บทเร้าวิงวอน(กีรีเอ)
เป็นบทเพลงที่เป็นหัวข้อในการอธิษฐานเป็นคำอธิษฐานเพื่อมวลชนเพื่อโลกเพราะการแตกแยกมีสงครามมีความยากจนมีความทุกข์ยากประสบภัยธรรมชาติถูกกดขี่ข่มเหงวิงวอนให้ทุกคนรู้การดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เด็กและเยาวชนให้สติปัญญาแก่ผู้นำประเทศที่จะพัฒนาโลกไปสู่สันติสุขให้มนุษย์มีความกระตือรือร้นรู้จักความรักและมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันและร่วมถึงขอพระเจ้ากระทำกิจในแต่ละคนที่กล่าวข้างต้นในการให้ความช่วยเหลือโดยการวิงวอนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
9. เพลง
เป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับการภาวนาการอธิษฐานที่จะวิงวอนด้วยความรักและด้วยการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
10. บทข้าแต่พระบิดา
เป็นบทภาวนาของภาราดรโรเจอร์ซึ่งมีข้อความว่า“โอ้พระเยซูคริสต์เจ้าแม้พวกลูกทั้งหลายมีความเชื่อมากพอที่จะเคลื่อนย้ายภูเขาได้แต่ปราศจากชีวิตแห่งความเมตตากรุณาพวกลูกจะเป็นอะไรได้เหล่า พระองค์ทรงรักพวกลูกทั้งหลาย หากปราศจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในจิตใจของพวกลูกแล้วพวกลูกจะเป็นอะไรได้เหล่าพระองค์ทรงรักพวกลูกทั้งหลายพระองค์ทรงเปิดหนทางไปสู่ความเชื่อและความไว้วางใจในพระองค์พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานโอพระวิญญาณของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพพระวิญญาณแห่งความรักพระวิญญาณแห่งการสรรเสริญ”
บทเพลงของเทเซ่ส่วนใหญ่ Jacques Berthier ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้แต่ง(27June1923– 27June1994)
จุดเริ่มของความสัมพันธ์ระหว่างเทเซ่ เริ่มจากการที่มีตัวแทนเยาวชนไทย 2 ค เดินทางไปร่วมการชุมนุมเยาวชนที่เทเซ่ ฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ. 1974 หลังจากนั้นภราดาโรเจอร์ ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเยี่ยมผู้อพยพ ที่ค่ายผู้อพยพตามแนวชายแดนประเทศไทยในปีค.ศ.1977 ซึ่งหมู่คณะเทเซ่ได้เชิญและรับอุปการะครอบครัวผู้อพยพ2ครอบครัวไปอยู่ที่เทเซ่ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เป็นต้นมาจนถึง ปัจจุบัน ภราดาจากเทเซ่ได้เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มคริสตชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในปี ค.ศ.1985 ภราดาทินรัตน์ คมกฤส เลขาธิการสภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ในสมัยนั้น)พร้อมกับเยาวชนไทยจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปร่วมงานชุมนุมภาวนาเทเซ่ ในโอกาสการเดินทางจาริกแห่งความวางใจบนแผ่นดิน ณ เมืองเชนนาย ประเทศอินเดีย แล้วนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1986 ทางหมู่คณะเทเซ่ ได้เชิญตัวแทนเยาวชนไทย เดินทางไปสัมผัสชีวิตที่เทเซ่ เป็นระยะเวลา3เดือน การเดินทางไปสัมผัสชีวิตเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนี้
ข้อมูล:สถาบันกรุงเทพคริสตศาสตร์

จากเทเซ่ถึงเมืองไทย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน
ปี ค.ศ. 1977 ภราดากิสแลงแห่งเทเซ่ (Ghislain of Taize) เริ่มเยี่ยมเยียนกลุ่มนักศึกษาบ้านเซเวียร์ และได้พบกับภราดาทินรัตน์ คมกฤช คณะกรรมการบริหาร สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยในขณะนั้นภราดากิสแลง ยังได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านของเยาวชนชาวปกาเกอญอที่จังหวัดเชียงใหม่ และในปีนี้เอง กลุ่มเยาวชนและนักบวชกลุ่มแรกจากประเทศไทยได้เดินทางไปเทเซ่ประเทศฝรั่งเศส
ปี ค.ศ. 1984 กลุ่มเยาวชนนำทีมโดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤช เลขาธิการฯ สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้เดินทางไปร่วมงานวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 1 ณ กรุงโรม ในโอกาสเดียวกันนี้ กลุ่มเยาวชนไทยได้เดินทางไปยังเทเซ่ และได้เข้าพบภราดาโรเจอร์ที่นั่น
ปี ค.ศ. 1985 ภราดาโรเจอร์และภราดาของหมู่คณะฯ บางคนเดินทางไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยสงคราม ที่ค่ายผู้อพยพอรัญประเทศ ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมเยาวชนระหว่างทวีปที่ มัดดราส ประเทศอินเดีย และได้รับอุปถัมภ์ครอบครัวชาวลาวสองครอบครัวจากค่ายฯ นี้
ปี ค.ศ. 1989 หนังสือ มารีย์ มารดาแห่งการคืนดี ซึ่งเขียนโดยภราดาโรเจอร์กับคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทย พิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย
ปี ค.ศ. 1993 เยาวชนไทย 3 คน ได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมเยาวชนระหว่างทวีปเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในฐานะอาสาสมัครเยาวชนเพื่อช่วยงานต่างๆ ของหมู่คณะฯ ซี่งนับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนไทยได้รับโอกาสนี้ โครงการนี้ยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
ปี ค.ศ. 1995 เยาวชนไทย 11 คน นำทีมโดยคุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ เลขาธิการ สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยในสมัยนั้น พร้อมด้วยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรได้เดินทางไปประเทศเยอรมนี ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เยอรมนีและได้เดินทางไปเยี่ยมเทเซ่ กลุ่มเยาวชนไทยกลุ่มนี้เป็นพลังสำคัญในการนำบทเพลงจากเทเซ่มาแปลเป็นภาษาไทย และจัดทำเทปเพลงเทเซ่ ชุด อัศจรรย์แห่งรัก ที่มีการแปลคำร้องเป็นภาษาไทยบางเพลงแล้วบรรจุลงไปด้วย อาทิ พระคริสต์ระลึกถึงข้าฯ พักกับข้า บรรดานานาชาติ ที่ใดมีความรัก เชิญถวายพระพร เชิญนมัสการองค์พระเจ้า และบทเพลงภาษาละติน และพบว่ามีการนำบทเพลงเทเซ่มาแปลเป็นภาษาไทยก่อนหน้านี้แล้วหลายเพลง โดย คพ.โมลิ่ง แห่งคณะเยสุอิตและพบในหมู่คณะซาเลเซียนในประเทศไทย
ปี ค.ศ. 1995 ภราดากิสแลงแห่งเทเซ่ ได้เป็นผู้นำการภาวนาเทเซ่ ในโอกาสการเฉลิมฉลอง 10 ปี เยาวชนสากล ณ บริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ครั้งนั้นมีเยาวชนเข้าร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้น 3,000 คน และกลุ่มเยาวชนไทยกลุ่มเดียวกันนี้เองเป็นกลุ่มแกนสำคัญในการจัดงาน
ปี ค.ศ. 1997 เยาวชนไทยจำนวน 167 คน ได้เดินทางไปร่วมประชุมเยาวชนระหว่างทวีปที่เทเซ่ ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปร่วมงานวันเยาวชนโลก ณ กรุงปารีส
ปี ค.ศ. 1998 กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อจัดทำเทปเทเซ่ ชุด เพียงพระเจ้าเพียงพอ ขึ้น โดย ได้รับการสนับสนุนจาก 5 องค์กรหลัก ได้แก่ ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย แผนกเยาวชนมิสซังกรุงเทพฯ และอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม โดยนำบทเพลงจากเทเซ่ที่แปลคำร้องเป็นภาษาไทยเพิ่มขึ้นจากชุดแรก และมีบางเพลงได้ปรับปรุงคำร้องให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เพียงพระเจ้าเพียงพอ พักกับเรา เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า พระคริสต์องค์ความสว่าง เป็นบุญของผู้เชื่อวางใจ เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า ร้องสรรเสริญ และในพระองค์
ปี ค.ศ. 1999 เยาวชนไทย 2 คน มีโอกาสได้เดินทางไปเป็นอาสาสมัครที่เทเซ่เป็นเวลา 3 เดือนซึ่งขณะเดียวกันในประเทศไทย ภราดากิสแลงแห่งเทเซ่ ได้นำการภาวนาเทเซ่ ในโอกาสงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 1 ณ หัวหิน ประเทศไทย ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 สิงหาคม ค.ศ. 1999 มีเยาวชนเอเชียเข้าร่วมประมาณ 700 คน เป็นเยาวชนไทยจำนวน 120 คนปี ค.ศ. 2000 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน ร่วมกับภราดากิสแลง ได้เริ่มการภาวนาเทเซ่ประจำปีขึ้น ณ วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) มีเยาวชนและคริสตชนชาวคาทอลิกเข้าร่วมประมาณ 150 คน
ปี ค.ศ. 2001 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน ร่วมกับภราดากิสแลง จัดการภาวนาเทเซ่ขึ้น ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มิสซังนครราชสีมา โดยมีเยาวชนและสัตบุรุษเข้าร่วมประมาณ 150 คน
ปี ค.ศ. 2003 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน ร่วมกับภราดากิสแลง จัดการภาวนาเทเซ่เพื่อสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ณ วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ นับเป็นครั้งแรกที่ได้ผู้แทนจากคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย และคริสตจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยเข้าร่วมการภาวนา และในปีเดียวกันนี้เอง ภราดากิสแลงแห่งเทเซ่ ได้นำการเข้าเงียบให้กับผู้นำเยาชนจากศูนย์ประสานงานเยาวชนมิสซังต่างๆ ในประเทศไทย เป็นครั้งแรก ณ บ้านสวนสันติธรรม ลำไทร จ. ปทุมธานี
ปี ค.ศ. 2004 ภราดากิสแลง ได้จัดการภาวนาเทเซ่ โดยคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ ณ โบสถ์ลูเธอร์แรน พระโขนง กรุงเทพฯ จำนวนผู้เข้าร่วมภาวนาประมาณ 100 คน เป็นคริสตชนคาทอลิกเข้าร่วมการภาวนาประมาณ 50 คน
ปี ค.ศ. 2005 ภราดากิสแลงร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน จัดภาวนาเทเซ่เพื่อสันติภาพและความเป็นหนึ่ง ณ วัดน้อย อารามเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งคาทอลิก และลูเธอร์แรน ประมาณ 200 คน อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ภราดาโรเจอร์จะเสียชีวิต ภราดากีสแลงคาดว่าจะจัดการภาวนาเทเซ่ โดยเป็นการเริ่มต้นการเดินทางจาริกแห่งความวางใจในกรุงเทพฯ (Pilgrimage of Trust in Bangkok) ขึ้นอย่างเป็นทาง โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน โดยทางลูเธอร์รันเป็นเจ้าภาพ ต้นเดือนธันวาคม 2005 คาทอลิกจะเป็นเจ้าภาพ ในปี 2006 ประมาณช่วงมหาพรตทางแองกลิกันจะเป็นเภาพ และช่วงพระจิตเสด็จมาทางออร์โธด็อกซ์จะเป็นเจ้าภาพ
ปี ค.ศ. 2006 แล้วการเดินทางจาริกแห่งความวางใจในกรุงเทพฯ ก็ได้เริ่มขึ้นในปีนี้ อีกครั้งที่การภาวนาจากหัวใจ ได้เตรียมจิตใจของเราที่จะต้อนรับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากเราแต่ละคน เหมือนที่บราเดอร์โรเจอร์ได้เขียนไว้ในจดหมาย Unfinished Letter (จดหมายที่เขียนยังไม่จบ) ว่า เท่าที่หมู่คณะของเราสร้างโอกาสในครอบครัวมนุษย์เพื่อขยายกว้าง.” คำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความรักที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่าน แม้แต่ในวัยชรา ด้วยคำว่า “ขยายกว้าง (widen) ท่านหมายถึงอะไร? ท่านคงต้องการที่จะกล่าวว่า จงทำทุกสิ่งที่ทำได้ เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน โดยไม่ยกเว้นผู้ใดและต่อทุกชนชาติ ท่านต้องการให้ชุมชนเล็กๆ ของเราทำให้ธรรมล้ำลึกนี้เป็นที่เข้าใจ โดยการดำรงชีวิตอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนร่วมกับผู้อื่น
การสวดภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย มิได้ถูกจัดขึ้นในโบสถ์ของคาทอลิกเท่านั้น แต่กำลังขยายตัวอย่างเงียบๆ ไปยังโบสถ์ต่างๆ ของออร์โธด็อกซ์ ลูเธอร์รัน และนิกายอื่นๆ ในประเทศไทย…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s