ข้อรำพึงสวดสายประคำ

ข้อรำพึงสวดสายประคำ

01 ทูตสวรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์ download
02 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ download 
03 พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม download
04 พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร download
05 พระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร download
06 พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตในสวนเกทเสมนี download
07 พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยน download
08 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฏหนาม download
09 พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน download
10 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน download
11 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ download
12 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ download
13 พระจิตเสด็จมา download
14 พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ download
15 พระนางมารีย์ได้รับมงกุฏในสวรรค์ download
16 พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ณ แม่น้ำจอร์แดน download
17 พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรส download
18 พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจ download
19 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ณ ภูเขาทาบอร์ download
20 พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อเป็นเครื่องหมายของธรรมล้ำลึกปัสกา download

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s