ภาวนาและช่วยเหลือผู้ประสพภัยชาวญี่ปุ่น

 

บทภาวนาเพื่อผู้ประสพภัย แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น

<<Click ที่รูป เพื่อลิงค์จากสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

 

ประกาศการให้ความช่วยเหลือจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

<<Click ที่รูป

 

 

  

สถานที่ติดต่อให้ความช่วยเหลืออื่นๆ   

1) บริจาคเงินผ่านการส่ง SMS

– พิมพ์ J ส่ง 4567899 ทั้ง AIS Dtac TrueMove บริจาคครั้งละ 10 บาท เข้ากองทุนครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น

2) บริจาคเงินโดยโอนเข้าบัญชีหรือให้ด้่วยตัวเอง

– บัญชีออมทรัพย์ของ กระทรวงต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด ชื่อบัญชี: เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี: 002-0-271-468

– ช่อง 3 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ : ชื่อบัญชี : ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรี่ยม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี : 096-301-5995

– สภากาชาดไทย บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ หมายเลข 023-606799-0 และแฟ็กซ์ใบเปย์อิน เขียนชื่อและที่อยู่มาที่ 0 2 6524440 หรือแสกนส่งมาทางอีเมล์ที่ pr-fund-rc [at] hotmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 2564440 และที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ที่ 1664

– ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นกับพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี สามารถบริจาคผ่านมูลนิธิมายาโคตมี และมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เบอร์โทร 02-368-3991 หรือจะโอนเงินเข้าบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเซ็นต์หลุยส์ 3 ชื่อบัญชี วัดสุนันทวนาราม เลขบัญชี 087-2-09933-2

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีที่ Counter SCB ทุกสาขา ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่ 111-3-90911-5 ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต หรือ บริจาคเงินผ่านเครื่อง ATM กด อื่น ๆ => อื่น ๆ => บริจาคการกุศล => สยามกัมมาจลไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย หรือบริจาคผ่าน SCB Easy เลือกโอนเงิน => เลือกบัญชีบุคคลอื่นใน SCB => ระบุเลขบัญชี 1113909115

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center 02-777-7777โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777 สามารถขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้โดยส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่ง Fax มาที่ 02-544-1040 หรืออีเมล onlinemedia@scb.co.th

– ช่อง 7 โอนเงินเข้าที่ชื่อบัญชี “น้ำใจไทยช่วยภัยสึนามิญี่ปุ่นกับช่อง 7 สี” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-42787-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต

– ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี ‘ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น’ เลขที่ 101-3-426-778 สำนักงานใหญ่สีลม รองรับการโอนเงินจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน สำหรับเงินบริจาคที่ได้รับจากบัญชีดังกล่าว ธนาคารจะนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

Link ที่มา: http://bit.ly/hjPPGt

– ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย สึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น ที่ บัญชีสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย (TOHOKU TSUNAMI FUND) ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 608-2-08157-5 ผู้สนใจสามารถบริจาคผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ โดยกรณีการบริจาคข้ามเขตสำนักหักบัญชีจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขต

Link ที่มา : http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=8720DEA8E6F579873089DB430FF636DD

– ธนาคาร TMB ทหารไทย : บัญชีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น เลขที่บัญชี 0019-114-479 ธนาคารทหารไทย สาขาสำนักพหลโยธิน โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำส่งให้สภากาชาดญี่ปุ่นผ่านทางสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=198066123547010&set=pu.182153231804966

– ม. รามคำแหง บัญชี ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 5193-78 ชื่อบัญชี ม.ร.รวมใจช่วยภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคหน้าสำนักงานอธิการบดี ที่ทำการทุกคณะ สำนักและงานสวัสดิการ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและบริหาร โทร. 0-2310-8065 หรือ 0-2310-1422

Link ที่มา: http://news.nipa.co.th/news.action?newsid=244095

– โรงพยาบาลศิริราช เชิญชวนประชาชนบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ ที่โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 เวลา 09.00 — 16.30 น. และจันทร์-ศุกร์ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 เวลา 07.00 -16.00 น.

– สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ บัญชีอออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน บัญชีเลขที่ 014-269-4579 ชื่อบัญชี “นักเรียนเก่าญี่ปุ่นช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ” และแฟ็กซ์ใบ PAY-IN มาที่แฟกซ์ 02-357-1246 (หรืออีเมล์ helpcenter@ojsat.or.th พร้อม SCAN ใบ PAY-IN ) พร้อมเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ เพื่อทางสมาคมฯจะจัดทำบัญชีรายนามผู้บริจาคต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-357-1241/-5

Link ที่มา : http://sweet-choco-cookie.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html

– บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI),สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS (ประเทศไทย), สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาล, มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และหน่วยงานเครือข่าย ในโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น” ชื่อบัญชี “เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น กับ ส.ส.ท.” เลขที่บัญชี 172-0-94526-8 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร 02 258 0320 ต่อ 1111 โทรสาร 02 259 9117 Email: pr@tpa.or.th,veeraya@tpa.or.th

Link ที่มา: http://www.tni.ac.th/web/th/index.php?option=news&category=4&id=94

– จังหวัดมุกดาหาร : ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์สึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการตั้งโต๊ะรับบริจาค ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม

Link ที่มา: http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5194

-หอการค้าเชียงใหม่ : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาดสวนแก้ว บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 5310419675 เบื้องต้นจะเปิดรับบริจาคถึงวันที่ 28 มีนาคมนี้ จากนั้นจะรีบโอนเงินที่รับบริจาคทั้งหมดผ่านสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป

Link ที่มา: http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=499737

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้านภัยพิบัติ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 667-275709-7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-941130 , 053-941127 , 053-941130 , 053-94-3131 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943333 , 053-944444 , 053-941303

Link ที่มา : http://www.erdi.or.th/index.php?r=news/view&id=350&category=11

– โออิชิกรุป ขอชวนคนไทยมาร่วมกัน “ให้” น้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการสมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาคหน้าร้าน นอกจากนั้น โออิชิ ขอร่วมบริจาคเงินรายได้ 5% จากทุกร้านอาหารในเครือ [ไม่ได้ระบุวันที่]

Link ที่มา : http://www.oishigroup.com/news_detail.php?nid=122

3) บริจาคสิ่งของ

– ประสงค์บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่นบริจาคได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา หรือกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนา 08.30-16.30 ทุกวัน

การติดต่อคนไทยที่ญี่ปุ่น และเบอร์สายด่วน

เบอร์โทรฉุกเฉิน

เบอร์สถานทูตญี่ปุ่น (โตเกียว)(813) 3441-1386

สถานกงสุลใหญ่ในโอซาก้า (816)62629226-9

สถานฑูตญี่ปุ่น (โอซากา) (816) 6262-9226

คนไทยที่ต้องการติดต่อญาติที่ญี่ปุ่น ให้ติดต่อผ่านกรมการกงศุล หมายเลข 02 575 1046 -9 นอกเวลาราชการ 02 643 5000

สายด่วนสนามบินสุวรรณภูมิ สายด่วน 02 1321888 สอบถามข้อมูลเดินทางไปญี่ปุ่น

สอบถามสายการบิน CallCenter 021321888 สายการบินไทย 023561111 สาย การบินJapanAirline021342147 สายการบินNipponAir0213424034

ติดต่อสอบถามเที่ยวบินการบินไทย เที่ยวบินที่ไปญี่ปุ่น โทร 02-545-3181

สายด่วนแรงงาน โทร 1694

– ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ติดตามข้อมูล โทร.192 และ www.ndwc.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เปิดสายด่วนให้ประชาชนสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2621-9703-5 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ช่วยเหลือเหตุการณ์สึนามิฉุกเฉินของ คุณตัน ภาสกรนที http://www.facebook.com/event.php?eid=194289643938717 “ญาติผู้ประสบภัยหรือผู้สูญหายต้องการความช่วยเหลือในการประสานงานด้านภาษาญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ เพื่อติตต่อกับหน่วยงานที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อแจ้งข้อมูล ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือเหตุการณ์สึนามิฉุกเฉิน บ.ไม่ตัน จำกัด email : online@mai-tan.com หรือแจ้งที่ facebook ของผมนี้ในหัวข้อนี้ได้เลยครับ http://www.facebook.com/tanmaitan”

4 สอบถามและติดตามผู้สูญหาย

วิธีที่ 1 – ระบุชื่อและที่อยู่ของญาติไปที่ “สถานทูตไทยโตเกียว” Email: rtetokyo@hotmail.com

วิธีที่ 2 – ใช้ Google Person Finder: 2011 Japan Earthquake ที่ http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=en

วิธีที่ 3 – ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปุ่นได้ให้บริการตรวจสอบบุคคลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นว่าปลอดภัยหรือไม่ โดยการพิมพ์หมายเลขโทรศํพท์มือถือของบุคคลนั้นๆ ตามเครือข่ายที่บุคคลนั้นใช้อยู่ดังนี้

– NTT Docomo http://dengon.docomo.ne.jp/Etop.cgi?es=0

– emobile http://dengon.emnet.ne.jp/en/service.do

– KDDI http://dengon.ezweb.ne.jp/E/service.do

5 ความช่วยเหลือสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

ศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหวและสึนามิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

โทรศัพท์ : 03-3222-4101 ต่อ 200, 275 หรือ โทรศัพท์ 03-3222-4121

โทรสาร : 03-3222-4122

Email และ MSN : rtetokyo@hotmail.com

Twitter : @rtetokyo

คนไทยในญี่ปุ่นสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ อุบัติภัยในญี่ปุ่นได้ทางอีเมล peemprot@gmail.com แหล่งข้อมูล : http://www.thaiembassy.jp/rte3/

6 ข่าวประกาศและข้อมูลทั่วไป

– ติดตามความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นได้จาก NHK World http://www3.nhk.or.jp/nhkworld

– Google Crisis Response รวมให้ทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น

– จุดที่เกิดสึนามิในญี่ปุ่น http://www.jma.go.jp/en/tsunami/

– รายชื่อประเทศ และประมาณเวลาสึนามิถึงฝั่ง http://ptwc.weather.gov/text.php?id=pacific.2011.03.11.073000

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s