เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ 2011-2012

คุณพ่อ ยอห์น ชุมภา คูรัตน์
REV. JOHN  XUMPHA  GURATANA

เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
ประวัติคุณพ่อชุมภา คูรัตน์

 

 • คุณพ่อ ยอห์น ชุมภา คูรัตน์เกิดวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1939
  ภูมิลำเนา2   ถนนคอนแวนต์ บางรัก  กรุงเทพฯ
 • ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
  ชื่อบิดายอแซฟ ยง คูรัตน์ชื่อมารดา มารีอา วาสน์ คูรัตน์
 • ศีลล้างบาปศีลกำลัง ณ วัดอัสสัมชัญ บางรักณ วัดอัสสัมชัญ บางรัก
  ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 1047วันที่รับศีลกำลัง 14 มีนาคม ค.ศ. 1948
 • วันที่รับศีลล้างบาป 13 สิงหาคม ค.ศ. 1939โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง โดย คุณพ่อเลเย ยอแซฟ แฟร์เลย์
   พ่อทูนหัว ยวง-มารี สง่า หิตานันท์   

การศึกษา 

 -ปี ค.ศ. 1945-1949 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จบชั้นประถมปีที่ 4

 -ปี ค.ศ. 1949-1952 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 3

 -ปี ค.ศ. 1952-1955 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 6

 -ปี ค.ศ. 1955-1960 เป็นครูเณรสอนเรียนตามวัด สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ มัธยม

  ปีที่ 8 ( ม. 8 )

 -ปี ค.ศ. 1960-1967 เรียนที่วิทยาลัยปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท

   สาขาปรัชญา และเทววิทยา

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์  

-สมัครเข้าบ้านเณร (ศรีราชา) วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1949

-ในนามของวัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

-ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966

ที่ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลีโดย พระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน    สมณมนตรีว่าการ     กระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 

 ธ.ค.1967-ก.ค.1971                                 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

                                                         อาจารย์ประจำสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

 ก.ค.1971-ก.ย.1971                                 ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

 ก.ย.1971-ม.ค.1975                                 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

 ก.ย.1971-ม.ค.1975                                 ผู้จัดการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

 ม.ค.1975-8 เม.ย.1983                             พระสงฆ์ประจำสามเณราลัยใหญ่แสงธรรม

 ม.ค.1975- 8 เม.ย.1983                            อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม (สอนวิชา Moral)

 3 ก.ย.1975                                          ที่ปรึกษาพระสังฆราช

 8 เม.ย.1983-1 พ.ค.1989                          เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

 8 เม.ย.1983-1 พ.ค.1989                          ผู้จัดการ – ครูใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 1 พ.ค.1989-1 พ.ค.1994                           เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

 1 พ.ค.1989-1 พ.ค.1994                           ผู้อำนวยการฝ่ายงานปกครองวัด

 1 พ.ค.1994-2 พ.ค.1999                           เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

 2 พ.ค.1999-10 พ.ค.2004                         เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

 10 พ.ค.2004-14 พ.ค.2006                        เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น

 14 พ.ค. 2006- 30 เม.ย. 2011                    ลาเกษียณ   พักที่บ้านอัมราฮัม สามพราน

 30 เม.ย. 2011- ปัจจุบัน                            เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารียฯ บางแค

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s