เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค

คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน

REV.THOMAS PRATEEP  SUTHINAWIN

 

 
ชีวประวัติ คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน
วัน เดือน ปี เกิด 4 สิงหาคม ค.ศ. 1959
ภูมิลำเนา 266/3 ต. ตลาด อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
ชื่อบิดา หยงเต็ก สุทธินาวิน
ชื่อมารดา สนั่น สุทธินาวิน
มีพี่น้องทั้งหมด คุณพ่อมีน้องสาวคนหนึ่งเป็นซิสเตอร์ชื่อ ซิสเตอร์ วีณา สุทธินาวิน คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ
ศีลล้างบาป ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
ศีลกำลัง ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
 
การศึกษา  
-ปี ค.ศ. 1966-1976 เรียนที่โรงเรียนประชานารถ ปากลัด ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ปี ค.ศ. 1976-1979 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นยมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
  -เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
-ปี ค.ศ. 1980 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
-ปี ค.ศ. 1981-1987 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
การบวช  
ค.ศ. 1976 -สมัครเข้าบ้านเณร
-ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1984
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
-ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1985
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
โดย พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
-ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1986
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
-ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1987
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
การปฏิบัติงาน  
หน้าที่ประจำ  
7 มิ.ย. 1987 –   1 พ.ค. 1989 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
1 พ.ค. 1989 –  7 พ.ค. 1995 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
7 พ.ค. 1995 –  4 พ.ค. 1997 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
4 พ.ค. 1997 –  5 พ.ค. 2002 เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู (กม. 8 บางนา-ตราด)
5 พ.ค. 2002 – 12 พ.ค. 2003 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
12 พ.ค. 2003 – 10 พ.ค. 2004 พักรักษาตัว  และประจำที่วัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์
10 พ.ค. 2004 – 13 พ.ค. 2009 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  บางสะแก
13 พ.ค. 2009 – ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์  ลำไทร
และจิตตาภิบาลซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม ลำไทร
   
หน้าที่พิเศษ  
1 พ.ค. 1994 –  7 พ.ค. 1995 จิตตาธิการโรงเรียนพระแม่มารี ตรอกจันทน์
2 พ.ค. 1999 – 5 พ.ค. 2002 จิตตาธิการโรงเรียนลาซาล บางนา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s