คำที่ใช้ “พิธีมิสซา”

ความเข้าใจในการเรียก “พิธีบูชาขอบพระคุณ” และ “พิธีมิสซา”

คณะการกรรมคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมขอทำความเข้าใจกับคริสตชนทุกท่าน ในประเด็นดังกล่าว ต่อไปนี้

1. ท่านสามารถใช้คำว่า “พิธีบูชาขอบพระคุณ”  หรือคำว่า “พิธีมิสซา” ก็ได้

2. ไม่มีการยกเลิกการใช้คำว่า “พิธีมิสซา” ตามที่บางคนเข้าใจ

3. ให้เลิกใช้คำว่า “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ” เนื่องจากเป็นการใช้คำ 2 คำที่มีความหมายเดียวกัน

4. สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ประกอบขึ้นโดยมีจุดประสงค์พิเศษ เช่น สมรส  ปฏิญาณตนของนักบวช โปรดศีลบวชพระสงฆ์ ปลงศพ ฯลฯ  ขอแนะนำให้ใช้ว่า “พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส….”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s