พระสันตะปาปากับพิธีกรรม

พระสันตะปาปาสนใจรายละเอียดพิธีกรรม

โรม (อิตาลี) 9 พฤศจิกายน 2011

86880143

            มองซินญอร์ กวีโด มารีนี่ นายจารีตของสมเด็จพระสันตะปาปา ได้กล่าวถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ว่าทรงสนใจ รายละเอียดในพิธีมิสซา ทรงเอาใจใส่พัฒนาพิธีกรรมในฐานะการเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า และทรงย้ำบ่อยๆ ว่า พิธีกรรมเป็นคารวกิจยิ่งใหญ่ที่สุดของพระศาสนจักร พระองค์เชื่อว่าการไตร่ตรองถึงไม้กางเขนระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณสำคัญมาก เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา สิ่งหนึ่งที่มีความหมายสำคัญที่สุด คือ ศูนย์กลางของไม้กางเขนบนพระแท่น ในระหว่างพิธี ไม้กางเขนเป็นสาระที่สายตาและดวงใจของทุกคนเพ่งถึงพระเยซูผู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อรื้อฟื้นบูชาแห่งความรัก เพื่อความรอดพ้นของทุกคน เวลาร่วมพิธีมิสซาที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประธาน เป็นโอกาสเพิ่มพูนความเชื่อของเราให้เข้มแข็ง พ่อคิดเตือนตัวเองทุกขณะว่า “ฉันกำลังอยู่ข้างผู้แทนของพระคริสตเจ้า ฉันกำลังฟื้นฟูความเชื่อของฉัน”

            ในพิธีกรรมประกอบด้วยสิ่งเล็กๆ หลายอย่าง เช่น การคุกเข่าขณะรับศีลมหาสนิท หรือ การรักษาความเงียบในช่วงเวลาที่เหมาะสม การใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พิธีมิสซาเป็นการสนทนากับพระเจ้าอย่างแท้จริง

            พ่อให้ความสนใจในทุกสิ่งที่กำลังอยู่ในพิธี เพื่อช่วยให้ทุกคนที่กำลังร่วมพิธีได้รับประสบการณ์กับพระเป็นเจ้า และช่วยให้พวกเขาร่วมจิตใจนมัสการอย่างแท้จริง ความสนใจรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อยืนยันว่า มิสซาเป็นศูนย์กลางการประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และความหมายแท้ของการร่วมส่วนในพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

            พระเจ้าเป็นองค์หลักในพิธีกรรม เราแต่ละคนมีส่วนร่วมแท้จริงอย่างไร ขึ้นกับแต่ละคนเข้าใจพระวรสารของพระคริสตเจ้าเพียงใด

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในหนังสือกฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน ข้อ 306 กล่าวว่า “บนพระแท่นอาจวางได้เพียงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการถวายบูชามิสซาเท่านั้น” และข้อ 308 กล่าวว่า “ต้องมีไม้กางเขนที่มีรูปพระคริสตเจ้าทรงถูกตรึงอยู่ด้วย วางไว้บนพระแท่นบูชา หรือใกล้ๆ นั้น ไม้กางเขนนี้ต้องให้สัตบุรุษที่มาชุมนุมแลเห็นได้ดีด้วย เป็นการเหมาะที่จะให้ไม้กางเขนเช่นนี้คงอยู่ใกล้ๆ พระแท่นบูชา แม้เมื่อไม่มีการประกอบพิธีกรรมด้วย เพื่อเตือนใจสัตบุรุษให้คิดถึงพระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งนำความรอดพ้นมาให้เรา”

ในระหว่างพิธีมิสซา ในวัดต้องมีไม้กางเขนเด่นสง่า 1 แห่ง เช่นไม้กางเขนแห่ หรือตั้งบนพระแท่น หรือแขวนติดกำแพง ไม่ควรมี 2 แห่ง คือทั้งที่กำแพงและข้างพระแท่น

ในหนังสือกฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน ได้กล่าวถึง การสงบเงียบ

“ภาควจนพิธีกรรมต้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรำพึงภาวนา ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงรูปแบบความรีบร้อนทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสำรวมจิตใจ ในวจนพิธีกรรมจึงควรมีช่วงเวลาสั้นๆ ให้ทุกคนสงบเงียบหลายๆ ครั้ง เหมาะกับกลุ่มชนที่มาชุมนุม ในช่วงเวลาเช่นนี้พระจิตเจ้าจะทรงช่วยเหลือเขาให้รับพระวาจาเข้ามาในใจ และเตรียมคำตอบด้วยการภาวนา ช่วงเวลาเงียบสงบนี้อาจจัดให้มีหลังบทอ่านแรกและบทอ่านที่สอง และหลังเทศน์ด้วย” (ข้อ 56)

ผมสังเกตระหว่างพิธีมิสซาฉลองวันชุมนุมเยาวชนโลก ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน หลังการเทศน์มีเวลาสงบเงียบครู่หนึ่ง ก่อนดำเนินพิธีต่อไป สำหรับวัดของเรามักจะขาดเรื่องการสงบเงียบเช่นนี้ในพิธีกรรม เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นแบบอย่างแก่เรา เราจึงควรสนใจรายละเอียดในการประกอบพิธี และมีส่วนร่วมพิธีกรรมอย่างแท้จริง

 พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

Catholic News Agency

         9 พ.ย. 2011

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s