สภาภิบาล 2012-2015

สภาภิบาล วัดนักบุญหลุยส์มารี บางแค

ปี 2012 – 2015

คุณพ่อโทมัส ประทีป  สุทธินาวิน   ประธานคณะกรรมการสภาภิบาล

ลำดับที่
ตำแหน่ง
ชื่อนักบุญ
ชื่อ – สกุล
1
ที่ปรึกษา
หลุยส์ชาแนล
ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม
2
ผู้อำนวยการ
เทเรซา
รัตนา  เลิศภิรมย์ลักษณ์
3
รองผู้อำนวยการ
มารีอา
กุลภรณ์  พูลสุขทวีทรัพย์
4
รองผู้อำนวยการ
อันตน
สมบูรณ์  ฉัตรบุรานนท์
5
เลขานุการ
อักแนส
สรินทร  ทรัพย์วัฒน์
6
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลูซีอา
อัจฉรีย์  จุ่นใจดี
7
ผู้ช่วยเลขานุการ
ออกัสติน
นิมิตร  อยู่สวัสดิ์
8
เหรัญญิก
เทเรซา
จินตนา  นวลวิมล
9
ประชาสัมพันธ์
เปาโล
ปภัช  สุเมธยุทธิ์
10
กรรมการ
เทเรซา
วลีรัตน์  สิทธิกรสวัสดิ์
11
กรรมการ
มารีอา
สมรัตน์  จูหงี
12
กรรมการ
เทเรซา
สุปัน  ยุกติรัตน์
13
กรรมการ
มารีอา
รัชนี  จิวจินดา
14
กรรมการ
แบร์นาแด็ต
สายสมร  มังคล้าย
15
กรรมการ
ดอมินิก ซาวีโอ
อัษฎางค์  ดุษฎีอิสริยวงศ์
16
กรรมการ
มาการิตา
ไพเราะ  สิริโยธิน
17
กรรมการ
มารีอา
สุปราณี  วงษ์ยรรยง
18
กรรมการ
เทเรซา
สิรี  เปรมวัฒนะ
19
กรรมการ
เปโตร
สุนทร  ตั้งสุขสุจิตร
20
กรรมการ
เยโนเวฟา
วาภรณ์  นพคุณทอง
21
กรรมการ
มอนีกา
รุ่งนภา  จันทร์สำราญ
22
กรรมการ
มารีอา กอแรตตี
กมลชนก  สิริโยธิน
23
กรรมการ
มารีอา
นาทนภา  ตรีอุบล
24
กรรมการ
อันนา
ประพิศ  คิดละเอียด
25
กรรมการ
มาเรียโรซา
อรวรรณ  ผลสมบูรณ์
26
กรรมการ
เทเรซา
อัจฉรา  เหลืองสุขทวีทรัพย์
27
กรรมการ
มารีอา
พนิดา  วรรธกจตุรพร
28
กรรมการ
โรซา
พัธรินทร์  โพชนะกิจ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s