เครื่องใช้และภาชนะศักดิ์สิทธิ์

แอสเปอร์เจส หรือแอสเปอร์จิลลุม (Asperges, Aspergillum)

คำว่าแอสเปอร์เจสมีความหมายว่า “ขอได้ทรงโปรดประพรม ข้าพระองค์” แอสเปอร์เจสเป็นคำแรกของบทสวดว่า “ขอได้ทรง โปรดประพรมข้าพระองค์ แอสเปอร์เจสจึงกลายเป็นชื่อของพิธีประ พรมพระแท่น และคริสตชนด้วยน้ำเสก แอสเปอร์เจสเป็นสัญลักษณ์ ของการล้างบาป และการขับไล่ความชั่วร้าย โดยมีที่มาจาก “เพลงสดุดี” 51:7

 

โถเผากำยาน (Censer)

เป็นภาชนะที่ใช้ในการเผากำยาน มีลักษณะเป็นโถมีฝา ครอบเป็นรูๆ ตัวโถและฝาครอบมีโซ่ยึดไว้ด้วยกัน ในภาค พันธสัญญาเดิม โถเผากำยานเป็นสัญลักษณ์ของการสวด อ้อนวอน เพื่อให้คำสวดนั้นไปถึงพระกรรณของพระผู้เป็นเจ้า

 

ถ้วยกาลิกซ์ (Chalice)

เป็นถ้วยที่ใช้ใส่เหล้าองุ่น และน้ำในพิธีมิสซาฯ เพื่อรำลึกถึงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และการที่พระคริสต์ ทรงสละพระชนม์ชีพเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขน

 

พูริฟิเคเตอร์ (Purificator)

เป็นผ้าลินินสีขาวใช้ทำความสะอาดถ้วยกาลิกซ์หลังเสร็จ พิธีศีลมหาสนิท

 

ชิบอริอุม (Ciborium)

หมายถึงภาชนะมีฝาปิดที่ใช้ใส่แผ่นศีลศักดิ์สิทธิ์ในพิธีมิสซา ความหมายหลังนี้ ทำให้ชิบอริอุมกลายเป็นสัญลักษณ์ของศีล มหาสนิท และอาหารค่ำมื้อสุดท้ายด้วย

 

ตลับใส่แผ่นศีล (Pyx)

คำว่าพิกซ์มาจากภาษาละตินว่า “ ปิกซิส ” (Pyxis) มี ความหมายว่า “กล่อง” ในสมัยแรก ๆ พิกซ์หมายถึงภาชนะใด ก็ได้ที่ใช้ใส่แผ่นศีล แต่ปัจจุบันหมายถึงตลับที่ใช้ใส่แผ่นศีลไป ให้คนป่วย

 

คอร์ปอรอล (Corporal)

เป็นผ้าลินินสีขาวใช้ปูบนพระแท่น เพื่อวางแผ่นศีลกับ เหล้าองุ่นระหว่างทำพิธีเสกโดยระหว่างนั้น อาจยกผ้า คอร์ปอรอลขึ้นมาคลุมเหล้าองุ่น และขนมปังเป็นครั้งคราว 

 

พัลล์ (Pall)

เป็นผ้าลินินสีขาวสำหรับคลุมจอกกาลิกส์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของผ้าลินินที่ใช้ห่อพระศพพระเยซู

 

พาเทนา หรือพาเทน (Paten)

เป็นจานก้นตื้นสำหรับใส่แผ่นศีลในพิธีมิสซาเป็น สัญลักษณ์ของจานที่ใช้ระหว่างอาหารค่ำครั้งสุดท้าย ของพระเยซูเจ้า

 

แผ่นศีล (Host)

เป็นขนมปังไม่ใส่เชื้อ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม ๆ แบน ๆ ใช้ในพิธีมิสซาฯ เป็นแผ่นศีล มีที่มาจากคำว่า “ออสเตีย” (hostia) ในภาษาลาติน มีความหมายว่า “ เหยื่อ ” หรือ “ เครื่องสักการะพลี ” เมื่อแผ่นศีลอยู่คู่กับถ้วยกาลิกซ์จึงเป็น สัญลักษณ์ของการถวายบูชาของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน 

 

มอนซแตรนส์ (Monstrance)

เดิมหมายถึงภาชนะใดก็ได้ที่ใช้บรรจุพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันหมายถึงภาชนะสำหรับใส่แผ่นศีลด้วย ภาชนะดังกล่าว มีลักษณะใสทำให้เห็นแผ่นศีลข้างใน ชื่อมอนซแตรนส์มาจาก ภาษาละตินว่า “มอนซ์โตร” (monstro) มีความหมายว่า “ เผยให้เห็น ”  

ครูเอต (Cruet)

เป็นภาชนะขนาดเล็ก ใช้ใส่เหล้าองุ่นหรือน้ำที่ใช้ในพิธีรับศีลมหาสนิท ครูเอตใช้เป็นสัญลักษณ์ของการไถ่บาป 

 

ตู้ศีล (Tabernacle)

ตู้ศีลใช้เป็นที่ประกอบพิธีการถวายบูชา ในปัจจุบันตู้ศีล หมายถึง ตู้ที่ใช้วางพิกซ์ หรือซิบอริอุมบรรจุแผ่นศีลที่เสกแล้ว

 

ผ้าคลุมพระแท่น (Altar Cloth)

ทำจากผ้าลินินสีขาวบริสุทธิ์ ใช้คลุมพระแท่น ปล่อยชายผ้าให้ห้อยลงไปทั้งสองด้าน ใช้เป็นสัญลักษณ์ของผ้าห่อพระศพพระเยซู

เทียนไข (Candle)

มีบทบาทสำคัญหลายอย่างในโบสถ์ และมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์หลายประการ ขึ้นอยู่กับการใช้และจำนวน เช่น แสงเทียนหกเล่มบนพระแท่ นเป็นสัญลักษณ์ของการสวดมนต์ตามเวลาที่ศาสนจักรกำหนด ตะเกียงที่บริเวณสักการสถาน (Sanctuary Lamp) และเทียนที่ใช้ในพิธีบูชามิสซา (Eucharistic candle) เป็นสัญลักษณ์ว่าพระคริสต์เสด็จมาร่วมพิธีรับศีลมหาสนิท  เทียนปัสกา (Paschal candle) เป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ระหว่างเทศกาลปัสกา เทียนไขสามเล่มจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระตรีเอกภาพ เทียนไขเจ็ดเล่มเป็นสัญลักษณ์ของศีลเจ็ด ประการ เทียนไขของพระสังฆราชจะถูกนำมาใช้เมื่อท่านประกอบหน้าที่ตามสมณศักดิ์ดังกล่าว  หรือระหว่างที่ท่านประกอบพิธีบูชามิสซา การใช้เทียนไขเพื่อบูชา ไม่ว่าจะที่หิ้งบูชาหรือในขบวนแห่     ใช้กันทั่วไปและมักพบบ่อยๆ ในงานศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและเนื่องจากเทียนไขมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์หลายอย่าง เชิงเทียนจึงมักมีความสวยงามเป็นพิเศษ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s