พิธีโปรดศีลกำลังเขต 3

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค ได้จัดให้มีพิธีโปรดศีลกำลัง นักเรียนคาทอลิกเขต 3  โดยมี พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นประธานโปรดศีลกำลัง และมีผู้เข้าร่วมรับศีลกำลัง ทั้งหมด 48 คน 

197919-tile

การรับศีลกำลังของเป็นการยืนยัน หรือเครื่องหมายบ่งบอกถึง “การบรรลุนิติภาวะทางความเชื่อ” หรือความศรัทธา คือการพัฒนาเติบโต มีกำลัง เข้มแข็งในความเชื่อ สามารถเป็นพยานถึงความเชื่อ ทั้งด้วยความคิด คำพูด และการปฏิบัติ

197932-tile

197955-tile

197960-tile

 พิธีกรรมของการรับศีลกำลังคือการทำครื่องหมาย โดยการปกมือ และการเจิมน้ำมัน คริสมาที่หน้าผาก ผู้โปรดศีลกำลังนั้น โดยปกติจะเป็นพระสังฆราช (Bishop) ประจำท้องถิ่นประธานปกมือเหนือศีรษะผู้รับศีลกำลัง ส่วนบาทหลวงอื่น ๆ ที่ร่วมพิธีจะร่วมปกมือเพื่อ ร่วมโปรดศีลกำลังด้วยในขณะปกมือนั้น

197968-tile

197979-tile

197995-tile

สาระสำคัญของพิธีศีลกำลัง คือ การใช้น้ำมันคริสมาเจิมที่หน้าผากของผู้รับศีลกำลัง การเจิมนั้นทำโดยปกมือกล่าวว่า “จงรับเครื่องหมายพระจิตเจ้าที่พระบิดาประทานให้”  การเจิมด้วยน้ำมันคริสมาเป็นเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผากของผู้รับศีลกำลังพร้อมกับถ้อยคำที่ประกอบนั้นให้ความหมายว่า ผู้รับศีลกำลังได้รับตราประทับ ที่ไม่ลบเลือนของพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคุณของพระจิตเจ้า  ซึ่งทำให้เขาเป็นเหมือนพระคริสตเจ้ายิ่งขึ้น และโปรดให้เขาส่ง “กลิ่นหอมของพระคริสตเจ้า” ให้ขจรขจายไปในหมู่มนุษย์

198007-tile

ส่วนการปกมือเหนือผู้รับศีลกำลัง พร้อมกับบทภาวนาก่อนการเจิมด้วยน้ำมันคริสมานั้น แม้จะ
ไม่เกี่ยวกับการทำให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อทำให้พิธีครบถ้วนและเข้าใจศีลกำลังได้ดีขึ้น

การที่พระสังฆราชและพระสงฆ์ปกมือเหนือผู้รับศีลกำลัง  เป็นการกระทำตามที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ เป็นกริยาที่ใช้วอนขอ พระคุณของพระจิตเจ้า

198012-tile

การที่พระสังฆราชเป็นประธานในพิธีศีลกำลัง แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรท้อง ถิ่น โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้นำ “ต้องเอาใจใส่จัดให้พิธีศีลกำลังมีลักษณะสง่างามแบบวันฉลอง มีความหมายสำคัญสำหรับวัดป ระจำท้องถิ่น เรื่องนี้จะลุล่วงไปได้ ถ้าผู้จะรับศีลกำลังทุกคนมาชุมนุมร่วมกันในพิธี ส่วนประชากรทั้งมวลของพระเจ้า คือ ครอบค รัวและมิตรของผู้จะรับศีลกำลังตลอดจนสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นนั้น จะได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีนี้ และจะแสดงความเชื่อถึงพระคุณที่พระจิตเจ้าประทานให้”

198025-tile

198056-tile

การมีส่วนร่วมของชุมชนคริสตชนในการเตรียมผู้ที่จะรับศีลกำลัง “เป็นหน้าที่ของพ่ อแม่คริสตชนที่จะต้องเอาใจใส่ อบรม เตรียมตัว และนำเด็กมารับศีลกำลัง นอกนั้นประชากรของพระเจ้ามีหน้าที่ต้องเอาใจใส่เตรียมตัวผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วให้รับศีลกำลัง ส่วนผู้อภิบาลสัตบุรุษมีหน้าที่ต้องสอดส่อ งให้ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนได้เข้าเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์ คือ ได้รับการตระเตรียมตัวรับศีลกำลังด้วยความเอาใจใส่”

198070-tile

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s